Post reply

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Name:
Email:
Subject:
Message icon:

Verification:
Human verification ... What is the name of my program? File & Image ********?:

shortcuts: hit alt+s to submit/post or alt+p to preview


Topic Summary

Posted by: z_o_o_m
« on: 01-07-2019, 19:40:53 »

Děkuji za upozornění. Chybu opravím.
Posted by: Ansambla
« on: 01-07-2019, 09:53:32 »

Po aktualizácii FUP na verziu FUP 7.8.7 pozorujem nekorektnosť chovania voči mnohoročným zvyklostiam:

- Zo spodného okienka uploadu v ušku "Súbory" mi pri prvom pokuse o odstránenie uploadu nejde odstrániť zapísaný upload klávesou "Delete", ide to jedine pravým tlačidlom myši a z rozvinutej ponuky vybrať "Zmazať - Delete"

Po tomto akte myšou to už klávesou "Delete" odstraňovať ide, začne sa to chovať korektne až do vypnutia a následného spustenia FUP. Po každom spustení FUP sa situácia opakuje.

OTÁZKA:
- kde hľadať príčinu takéhoto javu?